หมวดหมู่ชุดชั้นใน

แบรนด์ชุดชั้นใน

เข้าระบบ
อีเมล์:

รหัสผ่าน:


ยินดีต้อนรับสู่ Underwearthai.com

   

 

ความน่าเชื่อถือของร้านค้า

DBD Registered เครื่องหมายรับรองความมีตัวตน

ร้านค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมาย DBD Registered ดีอย่างไร
ร้านค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมาย DBD Registered ในเบื้องต้นถือได้ว่า เป็นร้านที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าร้านค้าออนไลน์ที่ไม่มีเครื่องหมายนี้ เนื่องจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้เครื่องหมาย DBD Registered มานั้น จำเป็นต้องยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อขอจะเทียน อาทิเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ แผนที่ตั้ง ชื่อเว็บไซต์ ภาพถ่ายสต็อกสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขอจดทะเบียนมีตัวตนอยู่จริง เป็นเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวจริง การซื้อสินค้าจากเว็บที่มีเครื่องหมาย DBD Registered จึงสามารถมั่นใจได้ในเบื้องต้นว่าจะไม่ถูกร้านค้าเอาเปรียบ โกง หรือไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากผู้ขายมีตัวตนอยู่จริง หรือแม้แต่ การขออนุญาติจะทำการตัดบัตรเครดิตผ่านหน้าเว็บไซต์ จะกระทำได้ก็ต้องมีใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเท่านั้น
 
ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือจากการมีสถานะตัวตนทางกฎหมาย เพื่อการประโยชน์ในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาศัยอำนาจตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์หรือ Social Media ต้องจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการแสดงตนอย่างเปิดเผยต่อทางราชการ 
 
เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์รับรองความมีตัวตน 
หลังจากได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่มีการให้ข้อมูล ธุรกิจและข้อมูลสินค้าหรือบริการครบถ้วน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีการให้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD Registered นำไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ และสามารถคลิกตรวจสอบข้อมูลความมีตัวตนตามกฎหมายมายัง www.trustmarkthai.com นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จจากกรมฯ อย่างต่อเนื่อง
 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลของ World Trustmark Alliance ที่มีสมาชิกประเทศต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 ประเทศ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การจัดทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่ดีมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความปลอดภัยของระบบการซื้อขายสินค้า เป็นการเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ไทยให้แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าออนไลน์ โดยหลักสำคัญประกอบด้วย
1. ด้านการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย
2. ด้านเงื่อนไขทางการค้า วิธีการยกเลิกหรือคืนสินค้า และวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
3. ด้านความปลอดภัยของระบบการใช้งานบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
4. ด้านความปลอดภัยของการเก็บรักษา และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
5. ด้านกลไกการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา

ระบบโดย OpenCart
Underwearthai.com © 2017 | ระบบไทยโดย Opencart2004